Cohousing Plannen?

Cohousing of andere vormen van gemeenschappelijk wonen is in Vlaanderen een nieuwe woonvorm die steeds meer aandacht krijgt. Plaats om te bouwen wordt schaars, groene ruimte kostbaar, prijzen op de huizenmarkt swingen de pan uit. Tellen we daar vergrijzing bij op, en een spectaculaire stijging van het aantal kleine gezinnen, dan is het duidelijk dat anders denken een goed idee is. We kunnen er niet meer omheen: de beschikbare ruimte moet beter benut worden door resoluut in te zetten op innoverende en meer flexibele woonconcepten, die ruimte-efficiëntie koppelen aan sociale cohesie en burgerparticipatie.

Bestaande Groep

Duwtje in de rug, stap voor stap begeleiding of verdere finetuning?

Bewoner

Wil jij je aansluiten bij een bestaande groep of wil je zelf een project starten? Je kan ook persoonlijke begeleiding krijgen bij deze belangrijke beslissing.

Overheden

Is jullie stad of gemeente klaar voor een duurzaamheidsboost of verjongingskuur? Of hebben jullie de ideale site voor een cohousing project?

Project- ontwikkelaar

Partner nodig voor de vorming en begeleiding van een groep cohousers in spe?

Ontdek hier het volledige aanbod

Annelies Bonneux

Actief in gemeenschappelijk wonen sinds 2008

Ik help jullie graag met de start van jullie waanzinnig zotte project.

Zelf heb ik 5 jaar in een ecovillage gewoond en gewerkt in Frankrijk 
en hier thuis heb ik ook al vele soorten van gemeenschappelijk wonen mogen ervaren.

Als dertiger, verpleegkundige, moeder van 2 + 1 kinderen, gewezen strobalen bouwer, 
organisatie freak en wereldverbeteraar heb ik al vele wilde plannen gesmeed (check mijn BIO). 

Dat alles was doorspekt met drie dingen:

MENSEN, DUURZAAMHEID en ZINGEVING.

Mensen snakken naar meer Co- vanallesennogwat, maar dat lukt niet altijd zonder kleerscheuren. 
Alle begin is moeilijk, maar ook hierin ligt het antwoord in het “samen” doen.

Want zoals Beer en Egel het zeggen:

“SAMEN KUNNEN WE ALLES”

Dat is niet alleen waar in sprookjes!

Hoe werkt dat?

Elk project is uniek, dus ook elke begeleiding.
Ga alvast eens kijken bij het aanbod.

Tijdens een intakegesprek zoeken we samen naar het ideale recept voor jullie groep.
Als trajectbegeleider werk ik niet sturend, maar faciliterendDe begeleiding gebeurt enkel op basis van de elementen die voortkomen uit de groep zelf
De inbreng van elke schakel maakt het project sterk. 

Doel = Self management